Newest Jobs
Ngành nghề
Nhân viên kinh doanh03 Aug, 2015Hà Nội
PM or BrSE( Japaenese speaker)03 Aug, 2015Hà Nội

Production Control Supervisor03 Aug, 2015Hà Nam

Marketing Senior Executive03 Aug, 2015Hà Nội

Thông dịch viên03 Aug, 2015Hà Nội


Kỹ sư cơ khí31 Jul, 2015Đồng Nai
Admin Leader31 Jul, 2015Hồ Chí Minh

Trưởng ban kế toán ( Supervisor)31 Jul, 2015Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất31 Jul, 2015Hồ Chí Minh
Sales Admin30 Jul, 2015Hồ Chí Minh

Assistant Plant Manager Trainee30 Jul, 2015Hồ Chí Minh
Sales Manager30 Jul, 2015Hồ Chí Minh

Branch Sales Manager30 Jul, 2015Hồ Chí Minh
Nhân viên thông dịch tiếng Nhật30 Jul, 2015Bình Dương

Nhân viên điều phối linh kiện30 Jul, 2015Hồ Chí Minh

Quản đốc phân xưởng may30 Jul, 2015Biên Hòa

Quản lý sản xuất29 Jul, 2015Biên Hòa
Piping Engineer29 Jul, 2015Khác

Mechanical Engineer29 Jul, 2015Khác
Nhân viên bảo trì IT29 Jul, 2015Đồng Nai

Kỹ sư công nghiệp29 Jul, 2015Long An

Bài viết mới nhất

Laban