Newest Jobs
Ngành nghề
Kế toán 09 Oct, 2015Đồng Nai
Quản lý vẽ bản vẽ CAD09 Oct, 2015Đồng Nai

Giám sát mua hàng 09 Oct, 2015Đồng Nai
Admin (Experienced)09 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Admin + HR Staff 09 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Trưởng phòng Marketing 08 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Back office staff (Japanese speker)08 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Trading & Logistics ;Sales (Experienced)08 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Nhân viên mua hàng07 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Kỹ sư mảng Web07 Oct, 2015Nhật Bản
Trader; Foods & Agribusiness Dept07 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch tiếng Nhật07 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Developers - nhân viên phát triển07 Oct, 2015Hồ Chí Minh

IT Pre sales (Experienced)07 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Sales Assistant (Experienced)06 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Business Developer (Sales) 06 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Thư ký06 Oct, 2015Đồng Nai

Web Designer 06 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Trợ lý kinh doanh06 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Trợ lý trưởng phòng mua hàng 06 Oct, 2015Bình Dương
Quản lý sản xuất 02 Oct, 2015Bình Dương

Nhân viên tổng vụ, nhân sự02 Oct, 2015Bình Dương

Tổng vụ nhân sự MGR02 Oct, 2015Đồng Nai
Investment Assistant02 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Sales exe (Experieced)02 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Thông dịch 01 Oct, 2015Hồ Chí Minh

Tour desk operator01 Oct, 2015Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo trì01 Oct, 2015Bình Dương

Bài viết mới nhất

Laban